Makaleler

Published on Mart 4th, 2023

0

8 Mart bizimdir! | Beyhan İpek


Yoldaşlar ve yoldaş olmanın bilincini mücadeleye taşıyan tüm kadınlar saflarda, mücadelede buluşalım!

Bedeller ödeyerek, 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü bize miras bırakan, tüm kadın mücadelesinin neferleri, değerleri bizim değerimizdir.

Bilincimizi tazeliyor, umudumuzu büyütüyoruz!

Kadın düşmanı dünya egemenlerine ülke egemenlerine, gerici faşist erkek egemen zihniyete karşı, bir kez daha dur demek için, alanlara çıkıyoruz.

Alanlarda, salonlarda, hayatın her yerinde, emek mücadelesinde insanlık düşmanı, kadın düşmanı karanlığa karşı ses oluyor, umudu yarınlara taşıyoruz.

Kadın, kadına yoldaş olmalıdır.

Mücadeleyi büyüterek geliştirmek, her yerde ve koşulda hemcinslerimizle yan yana durmayı bilmekten, bunu içselleştirmiş olarak birlikte yürümekten geçer!

Ufkumuzu büyütmek, dar kalıpları dağıtmak durumundayız.

Kapitalizmin kadın için belirlediği elbise, yaratığı alan, sunduğu imkan, her türlü sömürüyü içermekte, bizlere kölelik ve ölüm dayatmaktadır.

Tüm dinsel ve inançsal sistemlerde kadın ikinci insan rolünde, ya da alınıp satılan meta, her türlü sömürülen köle durumundadır.

Kölelerin kaybedecek zincirlerinde başka bir şeyi yoktur.!

Bakınız sendikalarda, ki güya sınıf örgütlenmeleri, hak aramak için mücadele yerleridir.

Erkek egemen sistem buralarda da hakimdir.

Alevilerin örgütlenmeleri kadın konusunda kuru laftan öteye değildir.

Samimiyetsiz, Yol’dan uzak “Can ” kavramının içi tamamen boşaltılmış erkek egemen sistemi alabildiğince yaşanmaktadır.

Keza bu durum, kadın hak ve özgürlükleri konusunda sosyalist örgütlenmelerin birçoğunun dahi aşmak istemediği zeminde tutulmaktadır.

Etnik, kültürel kimlikler, kadın konusunda sayısız, baskılayan, köleci anlayışı dayatan, yapılar üzerine inşa edilmiştir.

Savaşlarda, çevresel felaketlerde, son örneğini ülkemizde yaşadığımız depremlerde ilk kaybedeni kadındır.

Bütün bunlar da gösteriyor ki, kadın kendi mücadelesini vermedikçe, ya da yetersiz kaldığı her yerde, ezilmeye mahkum edilmektedir.

Acısı yüreğimizi yakan, unutulmaz korkunç 6 şubat depreminde yaşamını kaybeden, tüm insanların anısını saygıyla yad ederken, felaketin ağırlaşmasında sorumlu olan her kademede tüm yetkililerden hesap sorulmasının elbette takipçisi olacağız.

İstanbul Sözleşmesi’ni rafa kaldıran döneminde, kadın cinayetlerinin kadına yönelik şiddetin, katlanarak artığı AKP iktidarına karşı elbette sessiz kalmayacağız.

Kapitalizmin yeni sömürgeci taktiklerine, kurdukları tezgah ve oyunlara, savaş ve salgınlara karşı kadın bilincini diri ve berrak tutacağız

Yoldaşlar ve yoldaş olmanın bilincini mücadeleye taşıyan tüm kadınlar saflarda, mücadelede buluşalım!

Muhabbetle…


Beyhan İpek – 05.03.2023

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑